תיק מידע להיתר

213.00

לתשומת לבך,

  • את בקשת המידע יש להגיש למערכת המקוונת של מנהל התכנון.
  • בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע, אותו אנו ממליצים לשמור למעקב.
  • את האישור על ביצוע התשלום יש לצרף לבקשה לתיק מידע שתבוצע במערכת רישוי זמין.

 

מידע נוסף