דף מידע להיתר

213.00

הזמנת דף מידע לפי סעיף 119 א’ לחוק תכנון ובניה.
גולש יקר, דף מידע זה הינו כללי בלבד ואינו מהווה שלב מקדים לצורך הגשת בקשה להיתר.
ניתן לקבל את דף המידע המבוקש חתום ובדוא”ל חוזר.

דף מידע

מידע נוסף