הנדסה – אגרת פתיחת תיק מידע להיתר

תיאור

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

108.00344.00

פרטי בעל הנכס

  • *

כתובת הנכס

  • *

שימוש בנכס

  • *

מהות הבקשה

  • *

גוש

  • *

חלקה

  • *

מידע נוסף

בקשת מידע ע”פ סעיף 119 א’ לחוק   

בהתאם לסעיף א’ לחוק התכנון והבניה אבקש להעביר אלי בכתב מידע בדבר תכניות הנוגעות לקרקע בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור.

תושב/ת יקר/ה ,

בעמוד זה ניתן להזמין דף מידע תכנוני לחלקה/ות ולשלם את אגרת המידע בהתאם לבקשתכם.

התשלום יכול להיות מבוצע באמצעות כל סוגי כרטיסי האשראי. יש לעקוב אחר ההוראות ,על פי השלבים המופיעים על גבי המסך. יש למלא הפרטים הנדרשים בכל מקום בו תידרשו לכך. מילוי כל הפרטים באופן מדוייק יאפשר השלמת ההזמנה באופן מהיר וללא תקלות.

על מנת להזמין את המידע הנדרש יש למלא את השדות הבאים ולאחר מכן ללחוץ על כפתור “הבא”.

בתום הפעולה יופיע על גבי המסך אישור ביצוע אותו אנו ממליצים להדפיס לצורך מעקב .
לתשומת ליבך : דף המידע שהינך עומד להזמין הינו כללי לעומת תיק מידע