אגרת חוק חופש המידע

תיאור

חובה לכתוב בהערות להזמנה (אופציונלי) עבור איזה מידע נדרשת הקבלה

20.00

חובה לכתוב בהערות להזמנה (אופציונלי) עבור איזה מידע נדרשת הקבלה

במלאי

מידע נוסף

חובה לכתוב בהערות להזמנה (אופציונלי) עבור איזה מידע נדרשת הקבלה