דף מידע לתושב- כולל חבות השבחה

215.00

טופס מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה, לידיעתכם

משך הכנת דף המידע אורך עד 30 יום.
המידע שבדף המידע תקף לשנה אחת.
בעת הזמנת המידע יוזמן תיק הבניין. כאשר תיק הבניין יגיע, יוזמן המבקש טלפונית להגיע למשרדי הוועדה לצורך צילום התכנית.
אין לראות בדף המידע כתחליף לתיק מידע אשר נחוץ בעת בקשה להיתר.

דף המידע מיועד לבירור ראשוני בלבד. במידה ואינך יודע/ת את הגוש והחלקה – יש לבחור בגוש 9999 חלקה 1

דף מידע תכנוני

מידע נוסף