תיק מידע להיתר

215.00

מידע נדרש להיתר לפי סעיף 145א’ לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה- 1965.

לתשומת לבך,  לשם הזמנת תיק מידע, יש להגיש בקשה ע”י עורך הבקשה בלבד באמצעות מערכת רישוי זמין באתר משרד הפנים.

מערכת רישוי זמין

המידע יימסר במערכת רישוי זמין בתוך 45 ימי עבודה מיום אישור הבקשה לתנאי סף.
שימו לב! הגשת בקשה למידע תתבצע באמצעות ממשק מפ”י בלבד!
לצורך ביצוע תשלום האגרה, יש למלא את פרטים בהמשך דף זה ולעקוב אחר השלבים על פי ההוראות המופיעות על גבי המסך.

בתום הפעולה יש לשמור את אישור התשלום לצורך מעקב ובהמשך לקליטה במערכת רישוי זמין.

תיק נידע להיתר

מידע נוסף