אגרת חוק חופש המידע

תיאור

בעת שליחת הבקשה נדרש לצרף את הקבלה בגין האגרה לגברת רחל פלג בכתובת המייל rahel@omer.muni.il

21.00

בעת שליחת הבקשה נדרש לצרף את הקבלה בגין האגרה לגברת רחל פלג בכתובת המייל rahel@omer.muni.il

top view of magnifying glass and newspapers on grey, information concept

מידע נוסף