תשלום אגרת חופש מידע

תיאור

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על -. 150 ש”ח (כולל אגרת הבקשה).

אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

הנני מודע/ת  ומתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על – 150 ש”ח (כולל אגרת הבקשה).
אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

20.00

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על -. 150 ש”ח (כולל אגרת הבקשה).

אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

הנני מודע/ת  ומתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על – 150 ש”ח (כולל אגרת הבקשה).
אם הממונה על יישום החוק יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש ממני הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

woman using a laptop searching web, browsing information

מידע נוסף

אולי יעניין אותך גם...