אגרת מינימום

תיאור

תעריף אגרת מינימום יהיה צמוד למדד.
אגרה זו מיועדת לבקשות למבנים חקלאיים ולעבודות קטנות בלבד.

בכמות המוצרים יש לבחור 1. 

 

325.00

תעריף אגרת מינימום יהיה צמוד למדד.
אגרה זו מיועדת לבקשות למבנים חקלאיים ולעבודות קטנות בלבד.

בכמות המוצרים יש לבחור 1. 

 

במלאי
Mortgage calculator

מידע נוסף