אגרת חופש המידע

תיאור

חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס של צד ג’ ושאר סייגי החוק מהותיים או טכניים כולל בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכד’.

לצפייה בנוהל הגשת בקשה, תעריפים ומידע נוסף באתר העירוני.

לצפייה בחוק חופש המידע התשנ”ח 1998, לחצו כאן

אין הצעות נוספות למוצר זה!

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

21.00

חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס של צד ג’ ושאר סייגי החוק מהותיים או טכניים כולל בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכד’.

לצפייה בנוהל הגשת בקשה, תעריפים ומידע נוסף באתר העירוני.

לצפייה בחוק חופש המידע התשנ”ח 1998, לחצו כאן

חופש המידע

מידע נוסף