חוק חופש המידע

תיאור

חוק חופש המידע  נחקק בשנת תשנ”ח – 1998, ונועד להנהיג את מהפיכת השקיפות באשר לפעילות הרשות הציבורית. “לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה”.
“קבלת מידע” כוללת עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.

אגרת מינימום, במידה ויידרש תשלום נוסף בהתאם לתקנות תודיע על כך הממונה למבקש.

20.00

חוק חופש המידע  נחקק בשנת תשנ”ח – 1998, ונועד להנהיג את מהפיכת השקיפות באשר לפעילות הרשות הציבורית. “לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה”.
“קבלת מידע” כוללת עיון, צפייה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת אחזקתו.

אגרת מינימום, במידה ויידרש תשלום נוסף בהתאם לתקנות תודיע על כך הממונה למבקש.

דפים נוספים

עלות לכל דף נוסף 20 אגורות

  • דף נוסף * 0.20

    מקסימום: 500

חופש המידע

מידע נוסף