4/2022 למתן שירותי יועץ תנועה

1,000.00

מכרז פומבי מס’: 3/2022
תאריך פרסום: 10/2/2022
תאריך אחרון להגשה: יום 3/3/2022 שעה 12:00

4/2022 למתן שירותי יעוץ תנועה 

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 4/2022 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 3/3/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪1000 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

המלאי אזל

תיאור

מכרז פומבי מס’: 3/2022
תאריך פרסום: 10/2/2022
תאריך אחרון להגשה: יום 3/3/2022 שעה 12:00

4/2022 למתן שירותי יעוץ תנועה 

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 4/2022 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 3/3/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪1000 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות