24/2021 מתן שירותי צביעת כבישים

300.00

24/2021 מתן שירותי צביעת כבישים

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 24/2021 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 13/1/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪300 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

המלאי אזל

תיאור

מכרז פומבי מס’: 23/2021
תאריך פרסום: 21/12/2021
תאריך אחרון להגשה: יום 5/1/2021 שעה 12:00

24/2021 מתן שירותי צביעת כבישים

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 23/2021 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 5/1/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪500 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות