22/2021 מכרז שירותי מוקד וסיור לאתרים בעיר יהוד-מונוסון

1,000.00

מכרז פומבי מס’: 22/2021
תאריך פרסום: 20/12/2021
תאריך אחרון להגשה: יום 10/1/2022 שעה 13:00

22/2021 מכרז שירותי מוקד וסיור לאתרים בעיר יהוד-מונוסון

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 2021/22 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪1000 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

המלאי אזל

תיאור

מכרז פומבי מס’: 22/2021
תאריך פרסום: 20/12/2021
תאריך אחרון להגשה: יום 10/1/2022 שעה 13:00

22/2021 מכרז שירותי מוקד וסיור לאתרים בעיר יהוד-מונוסון

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 2021/22 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪1000 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות