19/2022 לאספקת טכנולוגיות (תוכנה, חומרה, ומצלמות) ושירותי ניהול להפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים וכל חוק אחר שהעירייה אחראית לאכיפתו בעיר יהוד – מונוסון

1,500.00

מכרז פומבי מס’: 19/2022
תאריך פרסום: 26/04/2022
תאריך אחרון להגשה: יום 26/5/2022 שעה 12:00

19/2022 לאספקה טכנולוגיות (תוכנה, חומרה, ומצלמות) ושירותי ניהול ולהפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים וכל חוק אחר שהעירייה אחראית לאכיפתו בעיר יהוד מונוסון 

את ציון מכרז פומבי מס’ 19/2022 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 26/5/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪1500 כולל מע”מ.

חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

תיאור

מכרז פומבי מס’: 19/2022
תאריך פרסום: 26/04/2022
תאריך אחרון להגשה: יום 26/5/2022 שעה 12:00

19/2022 לאספקה טכנולוגיות (תוכנה, חומרה, ומצלמות) ושירותי ניהול ולהפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים וכל חוק אחר שהעירייה אחראית לאכיפתו בעיר יהוד מונוסון 

את ציון מכרז פומבי מס’ 19/2022 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 26/5/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪1500 כולל מע”מ.

חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות