10/2022 לביצוע עבודות גינון והשקיה בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך בעיר יהוד – מונוסון

2,000.00

מכרז פומבי מס’: 10/2022
תאריך פרסום: 2/05/2022
תאריך אחרון להגשה: יום 24/5/2022 שעה 12:00

10/2022 לביצוע עבודות גינון והשקיה בגנים ובמוסדות חינוך בעיר יהוד מונוסון

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 10/2022 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 24/5/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪2000 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

תיאור

מכרז פומבי מס’: 10/2022
תאריך פרסום: 2/05/2022
תאריך אחרון להגשה: יום 24/5/2022 שעה 12:00

10/2022 לביצוע עבודות גינון והשקיה בגנים ובמוסדות חינוך בעיר יהוד מונוסון

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 10/2022 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 24/5/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪2000 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות