1/2022 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות ומערכות הקלטה במרחב הציבורי ביהוד-מונוסון

1,000.00

1/2022 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות ומערכות הקלטה במרחב הציבורי ביהוד מונוסון

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 1/2022 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 27/1/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪1000 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

המלאי אזל

תיאור

מכרז פומבי מס’: 1/2022
תאריך פרסום: 3/01/2022
תאריך אחרון להגשה: יום 23/1/2022 שעה 12:00

1/2022 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מצלמות ומערכות הקלטה במרחב הציבורי ביהוד מונוסון

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס’ 1/2022 ,יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 27/1/2022

ראשונה, בבניין העירייה, רחוב מרבד הקסמים 6 ,יהוד – מונוסון.

טרם הגשת המועמדות ולצורך השתתפות במכרז יש לבצע את השלבים הבאים:

שימו לב*

הגשת הצעה למכרז מותנית בביצוע התשלום על סה”כ ₪1000 כולל מע”מ.
חובה* לצרף את הקבלה על ביצוע התשלום בתוך המעטפה להגשת ההשתתפות במכרז.

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות