אגרת אישור לטאבו

74.00

תשלום אגרה בגין הנפקת אישור העברת זכויות לרשם המקרקעין (טאבו)

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות